Skip to main content

DIGITAL FUTURES på Digitalidag med SWE-QUEST – Automatisk generering av läsförståelsefrågor

Under Digitalidag den 14 oktober medverkar Digital Futures med projektet SWE-QUEST – Automatisk generering av läsförståelsefrågor.

Picture of bookI projektet SWE-QUEST utvecklas metoder för att automatiskt generera läsförståelsefrågor från svensk text, tänkta att användas av lärare inom sfi (vuxenutbildning i svenska för invandrare), och hjälpa dem med provkonstruktion eller för självstudier. SWE-QUEST leds av Johan Boye, forskare på KTH och Maria Rydell, forskare på Stockholms Universitet.

Medverkande under seminariet är Teresa Cerratto Pargman, Associate Director Outreach, Digital Futures och Johan Boye, PI research project SWE-QUEST: Swedish Question Generation for Assessing Reading Comprehension.

Läs mer och delta: SWE-QUEST på Digitalidag 14 oktober

Digitalidag är en årlig och nationell temadag om digitaliseringens möjligheter och utmaningar. Målet är att inspirera alla människor till att vilja och kunna vara med i den digitala utvecklingen.

Newsletter

Subscribe to our newsletter!