Skip to main content

DIGITAL FUTURES på Digitalidag med SWE-QUEST – Automatisk generering av läsförståelsefrågor

Save to calendar

Oct 14

Datum och tid: 14 oktober 2022, kl 10:00 – 11:00
Seminarium: SWE-QUEST: Automatisk generering av läsförståelsefrågor
Moderator: Teresa Cerratto Pargman, Digital Futures

Zoom: https://kth-se.zoom.us/j/69560887455
Meeting ID: 695 6088 7455
Password: 755440

Picture of book

Digital Futures medverkar under Digitalidag med projektet SWE-QUEST – Automatisk generering av läsförståelsefrågor.

I projektet SWE-QUEST utvecklas metoder för att automatiskt generera läsförståelsefrågor från svensk text. Läsförståelsefrågorna är flervalsfrågor, som består av en fråga, korrekt svar, och ett antal felaktiga men troliga svarsalternativ (så kallade “distraktorer). Dessa metoder är tänkta att användas av lärare inom SFI (vuxenutbildning i svenska för invandrare), och hjälpa dem med provkonstruktion, men skulle även kunna användas för självstudier.

Ca 20% av Sveriges befolkning idag är födda utomlands och många invandrare har svårt att lära sig svenska, vilket gör det svårare att hitta ett arbete. Med många studenter i varje klass har SFI-läraren ofta svårt att hinna med att individualisera undervisningen.

Metoderna som utvecklas inom SWE-QUEST skulle därför kunna vara väldigt användbara för SFI-lärare, som enkelt och snabbt skulle kunna skapa läsförståelsefrågor för en given text, frågor som sedan kan användas inom undervisning och bedömning av elevernas kunskaper. SWE-QUEST leds av Johan Boye, forskare på KTH och Maria Rydell, forskare på Stockholms Universitet.

Frågor som diskuteras är bland annat:

Medverkande:

Digitalidag är en årlig och nationell temadag om digitaliseringens möjligheter och utmaningar. Målet är att inspirera alla människor till att vilja och kunna vara med i den digitala utvecklingen.