Skip to main content

KTH Debatt hos Digital Futures: Hur hållbar är den sårbara staden?

Save to calendar

Oct 26

Datum och tid: 26 oktober 2022, kl 16:00 – 17:00
KTH Debatt: Hur hållbar är den sårbara staden?
Var: Digital Futures, Osquars backe 5, KTH Campus vid Valhallavägen eller digitalt via länk.

Anmälan att delta på plats
Anmälan att titta på debatten digitalt

Sergelfontänen vid Sergels torg i Stockholm. Foto: Chris Hepburn

När priserna på el, mat, boende och bränsle chockhöjs får människorna det svårt att gå runt. Stadens invånare tvingas att leva mer resurssnålt genom att bo mindre, minska bilkörandet, stänga av golvvärmen och hålla igen på duschandet.

Är det en tillfällig kriseffekt vi upplever nu eller kommer det leda till en permanent omställning och en acceptans för att våra resurser är ändliga? Vad händer med dem som varken får plats eller har råd att leva i staden? En stad med ett växande utanförskap – hur smart är den?

Detta är några av de frågor som ska debatteras. Moderator Åsa Julin leder debatten och fördelar ordet.

I panelen

  • Mattias Höjer, professor i miljöstrategisk analys vid KTH och ordförande i arbetsgruppen för Smart Society på Digital Futures
  • Olga Kordas, programchef för Viable Cities och lektor i hållbar stadsutveckling vid KTH
  • Åsa Paborn, director, Stockholms Stadsmission
  • Örjan Sjöberg, professor i ekonomisk geografi och forskningschef på Center for sustainability research vid Handelshögskolan i Stockholm

Debatten inleds med en kort exposé över synen på stadsutveckling av Richard Florida, urbanforskare och professor vid Martin Prosperity Institute, Rotman School of Management, University of Toronto, Kanada och hedersdoktor vid KTH.

KTH Debatt är en arena och mötesplats för att diskutera aktuella och viktiga samhällsfrågor inom forskning och utbildning. Det är ett forum där åsikter, forskningsresultat och idéer bryts mot varandra. I den skärningspunkten och i mötet växer relevant och ny kunskap fram.