Skip to main content

Digital workshop om teknik och idrott

Save to calendar

Oct 27

Date and time: 27 Oktober 2021, 13.00 – 15.00 CEST
Speaker: See program below
Title: Digital workshop om teknik och idrott
Where: Microsoft Teams – link will be provided to registered participants

Registration: tinyurl.com/workshopWithRF

Välkomna till en digital workshop (kopplat till “Digital Futures Research Programme” societal context Rich and Healthy Life) på temat teknik och idrott. Det blir två fullmatade timmar av presentationer, exempel från specialidrottsförbunden och diskussion i grupper.

Förhoppningsvis är detta starten på ett fruktbart samarbete mellan idrotten och forskare inom tekniska områden som ofta har stor betydelse för idrotten och prestationsutvecklingen.

Mötet hålls på svenska – frågor och diskussion på engelska går bra. 

Program

Inledning (Peter Mattsson, RF och Gunnar Karlsson, KTH)

Forskningspresentationer (40 min)

Paus (10 min)

Workshop (50 min)

Fortsatt arbete och avslut (10 min)

For more information or questions, please contact Gunnar Karlsson, KTH.