Skip to main content

DIGITAL FUTURES på Digitalidag 2024

Save to calendar

Nov 15

Datum och tid: 15 november 2024, preliminärt kl 10:00 – 11:00
Seminarium: DIGITAL FUTURES på Digitalidag 2024
Var: Digital Futures hub, Osquars Backe 5, floor 2 at KTH main campus or Zoom
Hitta hit: https://www.digitalfutures.kth.se/contact/how-to-get-here/

Digitalidag är en årlig och nationell temadag om digitaliseringens möjligheter och utmaningar sedan 2019. Temadagen är vårt verktyg för att – under en dag – göra en stor gemensam kraftsamling där digitaliseringen sätts högst upp på agendan. Aktiviteter sker runt om i landet som på olika vis syftar till att inspirera fler människor till att vilja och kunna vara en del av den digitala utvecklingen. Det långsiktiga värdet skapas innan och efter.

Foto: Digitalidag

Hur har utvecklingen varit över tid?
Digitalidag grundades år 2019 av initiativtagarna Susanne Ackum, dekan på Ekonomihögskolan Linnéuniversitetet, och Oscar Stege Unger, senior rådgivare på Wallenberg Foundations AB. Vi brukar säga att den första temadagen (22 november 2019) var en kontaktannons, där vi undersökte om konceptet var något som aktörer i Sverige ville vara med på. Engagemanget var stort, och tillsammans med våra initiativtagare bestämde vi oss för att arrangera Digitalidag fram till 2023. För var år som gått har kraftsamlingen blivit allt större, och tack vare alla aktörers insatser har vi kunnat inspirera fler till att utveckla sin digitala kompetens.

Runt om i landet sker många insatser för att öka den digitala inkluderingen, men tyvärr når stödet inte alltid fram till de som har störst behov. En trolig förklaring är att satsningar sker isolerat, i stället för att vi går samman och hjälps åt.

Vi på Digitalidag är övertygade om att vi behöver samverka brett för att lyckas med den digitala omställningen. I Sverige finns den infrastruktur, (både i termer av fysiska mötesplatser och kompetens) som behövs för att skapa ett digitalt inkluderat samhälle för alla, men den behöver aktiveras på ett nytt sätt.

Vi är glada för att Digitalidag vuxit till att bli en oberoende samverkansplattform där vi genom nära samarbete med över 375 aktörer kan verka som en matchmakingbro för att initiera nya samarbeten och satsningar för att tillsammans verkligen nå ut.

Hur finansieras Digitalidag?
De första två upplagorna av Digitalidag (2019, 2020) finansierades av Vinnova. Under år 2021-2023 finansierades Digitalidag centralt av aktörer i vårt nätverk. Stort tack till Knut och Alice Wallenbergs stiftelse, Sveriges Kommuner & Regioner, Ericsson, SEB, SAAB och Amazon Sverige! Från och med den 1 januari 2024 är Digitalidag en integrerad del av Post- och telestyrelsen (PTS).

Därutöver bistår även aktörerna i Rådet och den Operativa styrgruppen med arbetsresurser; Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA), Landsorganisationen i Sverige (LO), Myndigheten för digital förvaltning (DIGG), Post- och telestyrelsen (PTS),  Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och Statens servicecenter.

Alla aktörer som medverkar under Digitalidag står för sina egna aktivitetskostnader och kommunikation.