Skip to main content

DIGITAL FUTURES på Digitalidag 2024

Save to calendar

Nov 15

Datum och tid: 15 november 2024, preliminärt kl 10:00 – 14:00
Seminarium: DIGITAL FUTURES på Digitalidag 2024
Var: Digital Futures hub, Osquars Backe 5, floor 2 at KTH main campus or Zoom
Hitta hit: https://www.digitalfutures.kth.se/contact/how-to-get-here/

Digital Futures medverkar under Digitalidag med projektet “Mattecoach och AI inom matematikhandledning”: Hur kan vi hjälpa elever att bli bättre på matte uifrån deras behov?

Enskild handledning är en mycket effektiv undervisningsmetod, men den största utmaningen är att skala upp den. Mattecoach (mattecoach.se) har erbjudit en-till-en-handledning av lärarstudenter till elever som läser matematik på grundskole- och gymnasienivå med hjälp av chatt och interaktiv “whiteboard” sedan 2009 och har genomfört mer än 70.000 handledningssamtal. Mattecoach är numera en nationell tjänst och vi vill försöka hjälpa så många elever som vi kan. Detta är en av anledningarna till att vi undersöker hur AI kan användas för att stödja matematikhandledning av hög kvalitet för så många elever som möjligt genom vad vi kallar halvautomatiserad handledning.

Projektet syftar till att utveckla halvautomatiserad online-matematikhandledning genom att kombinera ett mänskligt tillvägagångssätt och automatiserad handledning. Automatiseringen baseras på analys av tidigare interaktioner mellan mattecoacher och elever med hjälp av maskininlärning. Vi har utvecklat en prototyp där mattecoacherna får tips på vad de kan skriva till elever baserat på språkmodellen GPT-4. De kan välja att skicka den chattrad som språkmodellen föreslår, att anpassa den eller att i stället skriva något själva.

Våra tidiga resultat visar att språkmodellen är stödjande och social med stort tålamod, men anpassningar krävs för att den ska kunna erbjuda handledning av hög kvalitet. En utmaning är att språkmodeller tenderar att vara självsäkra även när de har fel. Mattecoacherna behöver därför alltid kontrollräkna.. Resultaten kommer att bidra till forskningen om halvautomatisering och sk. hybridintelligens inom utbildning, ett vetenskapligt område som har fått begränsad uppmärksamhet. Den halvautomatiserade metoden kan ha stor inverkan eftersom mattecoacherna kan hjälpa fler elever och samtidigt få tips från språkmodellen om hur de kan handleda elever på ett bra sätt. Projektet kommer att fungera som ett exempel på hur man med fördel kan använda AI utan att förlora den mänskliga kontakten i handledningen.

Medverkande:

Moderator: Teresa Cerratto Pargman, vid Institutionen för dator- och systemvetenskap (DSV), Stockholms universitet. Associate Director Outreach, Digital Futures

Mer om Digitalidag

Digitalidag 2022 imageDigitalidag är en årlig och nationell temadag om digitaliseringens möjligheter och utmaningar sedan 2019. Temadagen är vårt verktyg för att – under en dag – göra en stor gemensam kraftsamling där digitaliseringen sätts högst upp på agendan.

Aktiviteter sker runt om i landet som på olika vis syftar till att inspirera fler människor till att vilja och kunna vara en del av den digitala utvecklingen. Det långsiktiga värdet skapas innan och efter.

Hur har utvecklingen varit över tid?
Digitalidag grundades år 2019 av initiativtagarna Susanne Ackum, dekan på Ekonomihögskolan Linnéuniversitetet, och Oscar Stege Unger, senior rådgivare på Wallenberg Foundations AB. Vi brukar säga att den första temadagen (22 november 2019) var en kontaktannons, där vi undersökte om konceptet var något som aktörer i Sverige ville vara med på. Engagemanget var stort, och tillsammans med våra initiativtagare bestämde vi oss för att arrangera Digitalidag fram till 2023. För var år som gått har kraftsamlingen blivit allt större, och tack vare alla aktörers insatser har vi kunnat inspirera fler till att utveckla sin digitala kompetens.

Runt om i landet sker många insatser för att öka den digitala inkluderingen, men tyvärr når stödet inte alltid fram till de som har störst behov. En trolig förklaring är att satsningar sker isolerat, i stället för att vi går samman och hjälps åt.

Vi på Digitalidag är övertygade om att vi behöver samverka brett för att lyckas med den digitala omställningen. I Sverige finns den infrastruktur, (både i termer av fysiska mötesplatser och kompetens) som behövs för att skapa ett digitalt inkluderat samhälle för alla, men den behöver aktiveras på ett nytt sätt.

Vi är glada för att Digitalidag vuxit till att bli en oberoende samverkansplattform där vi genom nära samarbete med över 375 aktörer kan verka som en matchmakingbro för att initiera nya samarbeten och satsningar för att tillsammans verkligen nå ut.

Hur finansieras Digitalidag?
De första två upplagorna av Digitalidag (2019, 2020) finansierades av Vinnova. Under år 2021-2023 finansierades Digitalidag centralt av aktörer i vårt nätverk. Stort tack till Knut och Alice Wallenbergs stiftelse, Sveriges Kommuner & Regioner, Ericsson, SEB, SAAB och Amazon Sverige! Från och med den 1 januari 2024 är Digitalidag en integrerad del av Post- och telestyrelsen (PTS).

Därutöver bistår även aktörerna i Rådet och den Operativa styrgruppen med arbetsresurser; Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA), Landsorganisationen i Sverige (LO), Myndigheten för digital förvaltning (DIGG), Post- och telestyrelsen (PTS),  Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och Statens servicecenter.

Alla aktörer som medverkar under Digitalidag står för sina egna aktivitetskostnader och kommunikation.