Till innehåll på sidan

Explainable and Ethical Machine Learning for Knowledge Discovery from Medical Data Sources

Om projektet
Projektet kommer att fokusera på två applikationsområden: Att identifiera skador orsakade av läkemedel samt behandling av hjärtfel. Vi kommer att presentera ett nytt ramverk för datahantering och analys vad gäller integration av data, metoder för maskininlärning samt etiska frågor kopplade till prediktiva modeller.

Slutprodukten kommer att vara en uppsättning metoder och verktyg för att integrera komplexa medicinska datakällor, en uppsättning prediktiva modeller för att lära sig från dessa datakällor med tonvikt på tolkbarhet och förklarbarhet av modellernas förutsägelser, samtidigt som man fokuserar på att upprätthålla etisk integritet i de underliggande beslutsmekanismerna som styr maskininlärning.

Tvärvetenskapligt samarbete
Projektet är ett samarbete mellan fyra forskningsinstitutioner: Institutionen för datavetenskap och systemvetenskap vid Stockholms universitet, Juridiska institutionen vid Stockholms universitet, RISE samt skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS, KTH).

Tillhör: Digital Futures
Senast ändrad: 2020-09-28