Till innehåll på sidan

Earth Observation Big Data and Deep Learning for Change Detection and Environmental Impact Assessment

Om projektet
Baserat på stora mängder satellitdata tillsammans med djupinlärning ska projektet utveckla innovativa och robusta metoder att kartlägga och tolka förändringar på jordens yta. Specifikt inriktar sig projektet på övervakning av skogsbränder och urbanisering. Snabb och pålitlig information som projektet genererar kan användas av brandbekämpande myndigheter för att snabbt sätta in rätt resurser, beräkna hur bränder kommer att utvecklas samt löpande bedöma skadorna. Automatisk och kontinuerlig kartläggning av stadsförändringar kan användas för att stödja hållbar stadsplanering och bidra till övervakning av FN: s 2030 Urban Sustainable Development Goal (SDG).

ESA Sentinel-2-satellit visar bränderna nära Sydney, Australien den 31 december 2019.

Bakgrund
Under de senaste åren har världen upplevt flera ödeläggande och omfattande bränder på grund av den mänskliga påverkan på klimatet, senast i Australien runt årsskiftet 2019/20. Bränder skördar liv, tvingar människor att överge sina hem, skadar fastigheter och infrastruktur, förorenar luften, bränner upp växtlighet och kostar enorma summor i brandbekämpning. Aktuell och pålitlig information om brandrisk, aktiva bränder, omfattning, utveckling och uppskattning av skador är kritiska uppgifter för beslutstöd och effektiva insatser.

Den höga urbaniseringstakten innebär betydande sociala och miljömässiga utmaningar såsom informella bosättningar, spridning av föroreningar, urbana värmeöar, minskad biologisk mångfald, sämre ekosystemtjänster och inte minst ökad sårbarhet katastrofer. Korrekt, snabb och konsekvent information om förändringsmönster för att stödja en hållbar stadsutveckling och FN: s New Urban Agenda.

Tvärvetenskapligt samarbete
Forskarna i projektet kommer från skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE) och skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS).

Tillhör: Digital Futures
Senast ändrad: 2020-02-12