Till innehåll på sidan

Digitizing Brain Data for Health and Disease

Om projektet
Vårt mål är att utifrån bättre nyttjande av patientdata lägga grunden för säkrare diagnoser, prognoser och mer effektiva behandlingar mot hjärnsjukdomar. Sjukdomarna innebär flera förändringar i hjärnans struktur och dynamik: från molekylnivå till storskalig hjärnaktivitet. Genom dataanalys och beräkningsmodellering av förändringarna i hjärnan (genetiska, kemiska, morfologiska eller elektrofysiologiska) blir det möjligt att se vilka av dessa som är kausala eller endast korrelerade till sjukdomstillståndet, något som idag är en stor utmaning. Fokus lägger vi på Parkinsons och Alzheimers sjukdom som är de två mest förekommande neurodegenerativa sjukdomarna.

Bakgrund
Med ökad livslängd hos människor kommer antalet sjukdomsfall av hjärnrelaterade sjukdomar öka. År 2030 räknar man med att psykisk sjukdom utgör den största delen av sjukvårdens totala belastning. Nya framsteg i dataanalys och beräkningsmodellering av hjärnan kan utnyttja patientdatas potential för att förebygga och behandla hjärnsjukdomar.

Tvärvetenskapligt samarbete
Vårt team består av forskare från skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS), kemi, bioteknologi och skolan för hälsa (CBH) och teknikvetenskap (SCI).

Tillhör: Digital Futures
Senast ändrad: 2020-04-28