Till innehåll på sidan

Decision-making in Critical Societal Infrastructures (DEMOCRITUS)

Om projektet
I detta forskningsprojekt fokuserar vi på digitalisering av infrastrukturer för vattenhantering. Målen är utveckla datadrivna metoder för övervakning av vattenkvalitet, identifiering av läckor och föroreningar och kontroll av vattenflöden. Projektet möter utmaningar som är liknande för andra system, såsom transportnät. Därmed kommer de lösningar vi föreslår sannolikt att vara anpassningsbara för både traditionella och nya infrastrukturer.

Bakgrund
Digitalisering av stora infrastrukturer är nästa teknologiska revolution som förväntas skapa ekonomisk och social framgång och bidra till ett hållbart samhälle. Att dessa system blir allt större och mer komplexa innebär samtidigt att deras brister får större negativa konsekvenser för samhället, vilket vi redan har erfarit i form av strömavbrott, störningar i datatrafiken, vattenläckor och föroreningar.

Tvärvetenskapligt samarbete
Under projektet kommer vi att samarbeta med KTH Vattencentrum.

Projektet samlar forskare från skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS, KTH) och skolan teknikvetenskap (SCI, KTH) samt från Decisions, Network, and Analytics lab (DNA) på RISE.

Tillhör: Digital Futures
Senast ändrad: 2020-05-18