Till innehåll på sidan

Data-Limited Learning of Complex Dynamical Systems

Om projektet
I detta forskningsprojekt kommer vi att utveckla nya tekniker, metoder och redskap för att lära och kontrollera komplexa dynamiska system genom att använda ett begränsat dataurval. Våra resultat kommer att kunna användas främst inom tre områden: industriell bioteknologi, kommunikationssystem och robotik.

Bakgrund
På senare år har vi upplevt otroliga framgångar i tillämpningen av maskininlärningsteknik för avancerat beslutsstöd och kontroll av komplexa dynamiska system. Att kontrollera system som till exempel självkörande fordon eller komplexa industriella processer kräver väldigt avancerade modeller där det är nödvändigt att hantera stora mängder data, även för enklare uppgifter. Att samla in data kan dock vara både kostsamt, energislukande och tidskrävande och det kan vara svårt att pröva ett skarpt system flera gånger, eller överhuvudtaget utan att påverka detsamma.

Tvärvetenskapligt samarbete
Samarbetet mellan forskargruppen vid Digital Futures och Competence Centre for Advanced BioProduction (AdBIOPRO) strävar efter att etablera en stark, synlig och hållbar forskningsmiljö som överbryggar digitalisering och livsvetenskaper vid KTH.

Forskarna kommer från skolan för kemi, bioteknologi och hälsa (CBH) och skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS).

Tillhör: Digital Futures
Senast ändrad: 2020-06-24